För serviceanmälan, ring 0200-23 30 99 eller besök heimstaden.com
2

God uthyrning av kontor i Norrköping

Nya hyresgäster och utökningar av yta hos Ståhl.

Den 16 februari får kvarteret Duvan 7 en ny hyresgäst. LTB Kompetens med dotterbolag flyttar in i ett 355 kvm stort kontor. Företaget verkar inom verksamhetsområden som uthyrning av personal och senior kompetens, rekrytering och karriärcoaching m m.

I kvarteret Korpen utökar vår befintliga hyresgäst GOES International AB, även kallat Game On, sin verksamhet. De förhyr ytterligare ca 180 kvm på Repslagaregatan 15 med en total kontorsyta på 272 kvm. En ombyggnation kommer att göras och som är klar efter sommaren. Game On utvecklar och säljer dataspel med hela världen som marknad.