För serviceanmälan, ring 0200-23 30 99 eller besök heimstaden.com

Ståhl säljer samtliga fastigheter i Norrköping och Uppsala

Ståhl Fastigheter AB säljs till Heimstaden. Tillräde sker den 31 maj 2017. Beståndet uppgår till ca 90 000 kvm och är fördelat med ca 45 000 kvm i Norrköping och ca 45 000 kvm i Uppsala.

Fastighetsbeståndet i Norrköping utgörs till största delen av bostäder medan fastigheterna i Uppsala utgörs av ca 40 000 kvm kommersiell yta, huvudsakligen kontor samt en hotellfastighet. I förvärvet ingår dessutom byggbar mark i både Norrköping och Uppsala.

Vi tackar våra hyresgäster för den här tiden.

Du når Heimstaden på 0770-111 050.