Välkommen till oss!

Ståhl Invest i Norrköping AB

Familjen Ståhl har en lång tradition inom fastighetsbranschen, där det ursprungliga bolaget startades av byggmästaren Henry Ståhl 1947. Genom åren har bolaget utvecklats och idag är bolagets verksamhet främst förvaltning av kapital och investeringar i projektfastigheter.

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse

1980 grundade familjen Ståhl en stiftelse, Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse. Stiftelsen delar årligen ut bidrag till över 200 personer med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom och stödjer även forskning. Du hittar mer information kring stiftelsen och hur du ansöker om bidrag under fliken Stiftelsen.

Ståhl Collection AB

Konstsamlaren Mikael Ståhl planerar att visa upp sin samling av samtidskonst i Norrköping. Samlingen, Ståhl Collection, kommer att visas i byggnaden Yllefabriken, en gammal textilfabrik belägen mitt i Norrköping intill Motala ström och granne med Industrilandskapet. Under fliken Ståhl Collection hittar du mer information.

För serviceanmälan, ring 0200-23 30 99 eller besök heimstaden.com