Välkommen till oss!

Ståhl Invest i Norrköping AB

Familjen Ståhl har en lång tradition inom fastighetsbranschen, där det ursprungliga bolaget startades av byggmästaren Henry Ståhl 1947. Genom åren har bolaget utvecklats och idag är bolagets verksamhet främst förvaltning av kapital och investeringar i projektfastigheter.

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse

1980 grundade familjen Ståhl en stiftelse, Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse. Stiftelsen delar årligen ut bidrag till över 200 personer med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom och stödjer även forskning. Du hittar mer information kring stiftelsen och hur du ansöker om bidrag under fliken Stiftelsen.

Ståhl Collection AB

Ståhl Collection är ett privat initiativ där konstsamlaren Mikael Ståhl visar upp sin samling av samtida konst. Samlingen visas i Yllefabriken, en av Norrköpings gamla pampiga textilfabriker, belägen mitt i Norrköping intill Motala ström och granne med Industrilandskapet. För mer information besök Ståhl Collections hemsida, stahlcollection.se

För serviceanmälan, ring 0200-23 30 99 eller besök heimstaden.com