Henry och Ella Ståhls stiftelse

Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse grundades 1980 av makarna Henry och Ella Ståhl som båda drabbades av stroke. Genom stiftelsen var deras önskan att underlätta för andra i liknande situationer.

Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag – bl a annat för rehabilitering. Stiftelsen delar företrädesvis ut bidrag till personer bosatta i Östergötland.

Varje år delar stiftelsen ut bidrag till över 200 privatpersoner i Östergötland. Stiftelsen delar även ut anslag till patientnära forskning inom strokevården i länet.

Ansökningsperioder

Bidrag ur Ståhls stiftelse delas ut en till två gånger per år. För den första ansökningsperioden behöver din ansökan vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars. Om det blir en andra ansökningsperiod, ska ansökan vara inlämnad senast den 30 september. Stiftelsen handlägger ärendena efter sista ansökningsdagen för respektive period.

 

Upplysningar och blanketter

 • Ändamålet med ansökan skall vara direkt relaterat till sjukdomen/funktionsnedsättningen och leda till en positiv påverkan.
 • Till ansökan ska läkarintyg, högst ett år gammalt, bifogas. Läkarintyget ska styrka diagnos och funktionsnedsättning samt även sökt ändamål.
 • För att bidrag ska beviljas för rekreationsresa måste det finnas tillgång till någon form av behandlingar och/eller rehabilitering, som syftar till att förbättra sjukdomen/funktionsnedsättningen.
 • Bidrag lämnas inte för löpande kostnader eller som driftstillskott. Bidrag lämnas inte heller för tandvård, inköp av dator, glasögon eller liknande.
 • Bidrag beviljas inte för redan gjorda resor, inköp etc. Stiftelsen måste först godkänna ansökan.
 • Bidrag utdelas en eller två gånger per år. Ansökningarna skall ha kommit stiftelsen tillhanda senast 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod skall ansökningarna vara inlämnade senast den 30 september.
 • Stiftelsen handlägger ärendena efter sista ansökningsdatum för respektive period.
 • Besked från stiftelsen lämnas skriftligen cirka tre månader efter sista ansökningsdatum.
 • Bidragsmottagaren är skyldig att till stiftelsen, på anmodan, överlämna eventuella verifikationer eller kvitton.
 • Godkänt bidrag kan endast användas till sökt ändamål. Ändras ändamålet ska förnyad ansökan lämnas.
 • Godkänt bidrag ska tas ut inom ett år räknat från sista ansökningsdag.

Frågor & kontakt

Har du frågor som rör Ståhls stiftelse är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer
070-417 30 62 (vardagar kl. 8-12) eller mejla till sibyl.hagel@stahl.se

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse
Org.nr: 825001-6568
c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Garvaregatan 4C
602 21 Norrköping

För serviceanmälan, ring 0200-23 30 99 eller besök heimstaden.com